Contact form

 

Reisegaranti


Nordic Visitor er et forsikret og lisensiert byrå godkjent av lokale myndigheter, og som medlem av reiselivsorganisasjonen (Travel Industry Association) og ASTA (den amerikanske reisekonsulentforeningen), er vi påkrevd å opprettholde en viss bransjestandard og -praksis.
 
Ordet reisebyrå refererer til en part, en person eller en juridisk enhet, som enten på eget initiativ eller på anmodning fra en kunde, organiserer, tilbyr og selger pakkereiser profesjonelt, enten på Island eller i utlandet.
Ordet pakkereise refererer til en forhåndsbestemt kombinasjon av minst to av følgende elementer, transport, innkvartering og/eller andre tjenester som ytes til kunden, tjenester som involverer en vesentlig del av reisen når den selges eller tilbys til salg for en alt inklusive pris, og når tjenester knyttet til reisen dekker en periode på minst 24 timer eller omfatter overnatting. En reise skal anses som en pakkereise, selv om separate fakturaer er utferdiget for hver enkelt del av reisen og betalingen finner sted i porsjoner.
 
Enhver part som ønsker å operere som et reisebyrå trenger lisens til dette fra Islandsk Reiselivsråd. Lisensen skal utstedes av Islandsk Reiselivsråd, og lisenshaveren skal utstille den i sin forretning.
 
Islandsk Reiselivsråd skal ha en grafisk identifikasjon eller logo som lisenshaverne har tillatelse til å bruke ved utstedelse av lisensen. Lisenshaver skal bruke denne logoen i alle annonser for denne virksomheten, så vel som på sine nettsider.
 
Et reisebyrå skal stille garanti for tilbakebetaling av de beløp som kunden har betalt for en pakkereise som ennå ikke har funnet sted, samt for kundens transport hjem fra en pakkereise, enten på Island eller i utlandet, i tilfelle av konkurs eller opphør av reisebyråets virksomhet.
Garantibeløpet skal også være tilstrekkelig til å tillate kunden å fullføre en pakkereise i tråd med den opprinnelige reiseruten i den relevante reisen.
 
De kunder til et reisebyrå som har påbegynt en pakkereise, skal kunne fullføre reisen.
Dette betyr at alt, som kunden allerede har betalt og som er i samsvar med den sammensatte pakkereisen, uansett om det dreier seg om transport, overnatting, eller andre tidligere betalte deler av reisen, skal dekkes av garantimidlene, slik at kunden er i stand til å fullføre sin reise.
Det skal ikke være obligatorisk å betale for produkter som kunden kjøper i tillegg, dvs. deler av reisen som ikke utgjør en del av tidligere arrangerte pakkereisen. 
 
En kunde som har delvis betalt et reisebyrå for en pakkereise skal få refundert det beløpet kunden har betalt, uansett om en endelig avtale om pakkereisen er inngått eller ikke, om kunden kan presentere tilfredsstillende bevis for betaling.
 
De som har betalt for pakkereiser, delvis eller i sin helhet, men som har ikke påbegynt sin reise, skal få refundert de penger de har betalt.
 
Hvis garantimidlene har blitt brukt til å gi en kunde mulighet for å fullføre en pakkereise i tråd med den opprinnelige avtalen, vil ingen ytterligere krav kunne rettes.
 
Ved transport av passasjerer tilbake til Island med Islandsk Reiselivsråds involvering på grunn av konkurs eller opphør av et reisebyrås virksomhet før en pakkereise er fullført, skal refusjon kun finne sted for den delen av pakkereisen som passasjeren ikke var i stand til å fullføre.
Kun direkte økonomisk tap som følge av en pakkereise skal kompenseres av reisebyråets garantifond, ingen kompensasjon ytes for tap slik som mulige ubehageligheter eller en ikke-økonomisk skade.